Äntligen blir barnkonventionen lag

Äntligen blir barnkonventionen lag

14 mars, 2018 15:23

I barnkonventionen har barn egna omfattande rättigheter och ses som fullvärdiga samhällsmedborgare. Barn ska ges inflytande, utveckling och rätt till ett bra liv fritt från diskriminering. Nu lägger regeringen fram en proposition som innebär att den ska även bli en del utav lagstiftningen, vilket kommer att leda till mer jämlika livschanser.

– Alla barn ska ha rätt till en jämlik uppväxt. Klasskillnader och andra hinder ska inte döma vissa barn till en sämre framtid, säger Nasra Ali som är ordförande för S-studenter.

Sverige var ett av de första länderna att ratificera barnkonventionen 1990, och sedan dess har alla länder utom USA skrivit under den.

– Att barnkonventionen nu blir lag är en viktig signal. Barnperspektivet får en tydligare plats i lagstiftningen, säger Nasra Ali.

Men även om det är ett framsteg att barnkonventionen blir till svensk lag så är det inte tillräckligt för att stärka alla barns rättigheter och livsvillkor.

– Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att förbättra barnens situation i Sverige. Särskilt behöver vi en mycket mer jämlik tillgång till en bra fritid, bostadssituation och psykisk hälsa för barn och unga, säger Nasra Ali.

Upp