Årets Ola S Svensson-stipendiat

Årets Ola S Svensson-stipendiat

12 juni, 2017 16:22

Årets Ola S Svensson-stipendiat är Talla Alkurdi. Grattis Talla!

Oavsett var i rörelsen hon befinner sig driver hon en kritisk och välformulerad idédebatt och förmår att i skrift eller tal driva sin politiska linje. Från att ha varit S-studenters ordförande, driver hon nu, med hög ideologisk integritet och hårt oppositionsarbete i det moderatbefästa Stockholms läns landsting, en politik för ökad jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet. Det är imponerande, för att inte säga unikt, att lyckas ha ideologin så närvarande i det vardagliga oppositionsarbetet. Hon lyckas väcka socialdemokratiska värderingar till liv i allt det hon gör. Med fokus på både de stora, breda frågorna och de mindre, detaljrika frågorna, lyckas hon bedriva både dagsaktuella och kortsiktiga frågor, med en långsiktig blick framåt.

Foto: Andreas Lind

Upp