Dags att införa en sjätte semestervecka

Dags att införa en sjätte semestervecka

26 juni, 2017 11:01

Publicerad på Expressen debatt 26 juni 2017

På tiden att vi inför en sjätte semestervecka

Det gränslösa arbetet med ny teknik och nya arbetsförhållanden suddar ut gränsen mellan arbete och fritid.

Det är nu hög tid att införa en sjätte semestervecka, skriver Nasra Ali (S).

Det vankas semester, i alla fall för vissa av oss. Många svenskar har i dag fem veckors semester och andra har ännu fler. Arbetstiden har alltid varit en viktig fråga för arbetarrörelsen och i dag kan vi se att effektiviseringen av arbetsmarknaden och olikheten i semesterförmåner skapar en nödvändighet av fler semesterveckor. Det är därför dags att införa en sjätte semestervecka så att alla kan få ta del av längre ledighet.

Förslaget om två veckors semester lades fram av två socialdemokratiska riksdagsledamöter och lagstadgades 1938. 1963 infördes fyra veckors semester vilket innebar att industrisemestern kom alla till del. Den femte semesterveckan infördes 1978 och i ett försök att få till en sjätte semestervecka införde den socialdemokratiska regeringen två nya semesterdagar 1991. Dessa dagar togs bort två år senare på grund av den ekonomiska krisen. Sedan dess har det varit tyst om en längre lagstadgad semester.

 

Arbetsmarknaden effektiviseras och nya arbetssätt införs. Det gränslösa arbetet med ny teknik, nya arbetsorganisationer och andra arbetsförhållanden suddar ut gränsen mellan arbete och fritid. Kraven blir högre och allt fler upplever i dag att de inte hinner med familj och vänner. Svenskarna arbetar upp emot en extra arbetsdag per vecka i övertid. Idag tillåts dessutom vissa grupper göra en särskild överenskommelse som innebär att de förhandlar bort övertidsersättningen mot högre lön och fler semesterdagar.

Semesterförmåner skiljer mycket mellan olika arbetsgrupper. Statsanställda får exempelvis 31 semesterdagar redan när de fyller 30 och 35 dagar när de har fyllt 40. De som sliter i vård och omsorg får liknande semesterförlängning, men tio år senare. Anställda som har den kortaste semestern har samtidigt ofta de sämsta arbetsmiljöerna och de mest påfrestande jobben.

Skillnaderna i semestervillkor mellan olika grupper är alltså minst lika stora nu som när Socialdemokraterna ville lagstifta om en sjätte semestervecka 1991. Men i dag pratas det inte om utjämning. Fritiden har ett värde i sig som inte enbart handlar om återhämtning utan, precis som arbete, om en mening i tillvaron. I enlighet med den generella välfärdspolitikens grunder är semestern en social rättighet. En sjätte semestervecka är därför ur flera viktiga perspektiv en nödvändig rättvisereform.

Det viktiga arbetet om en sjätte semestervecka som påbörjades 1991 måste fullföljas. Semesterförmånerna måste bli generella.  Ska vi utveckla den svenska modellen behöver vi se till att göra det på riktigt. En socialdemokratisk arbetslinje måste därför kompletteras med utrymme för återhämtning och förkovran. Till skillnad från 90-talet så går det bra för Sverige och ekonomin är god. Använd därför en del av pengarna till förbättrad levnadsstandard för hela samhället.

En sjätte semestervecka ska därför ses som en successiv utveckling mot arbetstidsförkortning, vilket är nödvändigt i dag. 

 

Nasra Ali

Ordförande för Socialdemokratiska studentförbundet

Upp