Dags för förstahandskontrakt

Dags för förstahandskontrakt

24 juni, 2015 17:41

​Studieorter runtom i landet tjänar på att ta emot studenter och är en ytterst lönsam grupp att investera i. Detta visar Studentbostadsföretagen och Stockholms studentbostäders (SSSB) senaste rapport.  Samtidigt konstateras att bostadsbristen utgör ett hinder för studenter att börja studera, vilket således både hämmar studieorten och individen.

– Problembilden är sedan länge känd men detta ger konkreta siffror på vilket slöseri, både ekonomiskt och socialt, det är att inte bygga tillräckligt med hyresrätter och studentbostäder. Rapporten ger helt enkelt ytterligare argument till att öka bostadsbyggandet. S-studenter vill samtidigt betona att det är mer än bara ekonomiskt lönsamt för studieorter att bygga studentbostäder. Bostadsfrågan är exempelvis enormt viktig för att minska den sociala snedrekryteringen till högskolan. En bra bostad är en rättighet och ett samhällsansvar, säger Elin Ylvasdotter, förbundsordförande för S-studenter.

Åtta år med en borgerlig regering med passiv bostadspolitik har fått stora konsekvenser för samhället.  S-studenter har tidigare välkomnat den rödgröna regeringens förslag på reformer för ökat byggande av studentlägenheter och hyresrätter.

– Vi är glada att regeringen har höga ambitioner för bostadsbyggande. Att öka takten i bostadsbyggandet är ett måste. Det är dags att ta politiskt ansvar för bostadsbristen, vilket den gamla regeringen inte gjorde. S-studenter menar att det offentliga måste föra en aktiv bostadspolitik som präglas av långsiktighet och hållbarhet. Inte en bostadspolitik som lämnas åt marknaden, utredningar och attefallshus  säger Elin Ylvasdotter.

Upp