Ingen student ska behöva utsättas för kränkningar

Ingen student ska behöva utsättas för kränkningar

9 november, 2017 14:55

Under hösten har flera rapporter kommit om rasism och liknande oegentligheter på Handelshögskolan i Göteborg. Två föreläsare på den juridiska institutionen har både uttryckt sig rasistiskt mot studenter och i undervisningen. En ytterligare föreläsare har använt sig av stereotyper i utformningen av en tentafråga.

Vi reagerar på uttalandena med bestörtning. Vi menar att detta är en del av en större struktur och att sådana kränkningar förekommer systematiskt på de flesta lärosäten. Den akademiska världen är tyvärr inte en isolerad ö, förskonad från de maktordningar som råder i övriga samhället. Därför kräver S-studenter att institutionen och andra lärosäten omedelbart tar itu med den kultur som råder och tar fram välfungerande rutiner för att kränkningar inte ska förekomma alls.

Ingen student ska behöva utsättas för kränkningar på högskolan, och särskilt inte från föreläsare. Rasistiska och sexistiska påhopp har ingen plats på våra lärosäten, och behöver bemötas med krafttag från institutionerna, säger Nasra Ali, ordförande för S-studenter.

Utöver lärosätena har även de studentfackliga företrädarna ett särskilt ansvar att åstadkomma en förändring på högskolan. Det är viktigt att studentkårerna som har till uppgift att representera studenter reagerar och arbetar mot denna typ av kultur.

Upp