Om Socialdemokraterna strävar efter ett jämlikt samhälle är det dags att slå fast att tänderna är en del av kroppen och jämställs med sjukvården.

Det beslutet har Socialdemokraterna möjlighet att fatta när partiet nu samlas till kongress.

Socialdemokraternas partikongress pågår i en tid då ojämlikheten ökar, inte minst på hälsoområdet. Det är inte längre självklart att alla i välfärdslandet Sverige har rätt till en god hälsa oavsett inkomst. Ojämlikheten är extra tydlig när det gäller tandhälsan. För äldre med låg pension innebär det att tandstatus än en gång är på väg att bli en klassfråga. Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter) och Pensionärernas Riksorganisation (PRO) anser att det är hög tid att Socialdemokraterna tar tydlig ställning i en av våra viktigaste jämlikhetsfrågor.

Det är dags att föra in tandvården under hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.

Tandvården ses i dag inte som en del av den generella välfärden och individen har ett orimligt stort ansvar för finansieringen, vilket drabbar de med sämst ekonomiska förutsättningar värst. På PRO får vi varje vecka samtal från äldre som inte har råd att ta hand om sina tänder. En oförutsedd tandläkarräkning kan innebära ekonomisk katastrof. Även unga får i dag avstå från tandvård på grund av de dyra kostnaderna. Att ha råd med förebyggande tandvård är viktigt för att undvika större och mer kostsamma problem senare.

Ingen ska tvingas avstå från förebyggande eller nödvändig tandvård av ekonomiska skäl. Men det är inte bara av ekonomiska skäl som det är viktigt att betrakta tänderna som en del av kroppen.

En bra tandhälsa har en förebyggande effekt i ett totalt sjukvårdsperspektiv eftersom många sjukdomar börjar i munhålan.

Under åren 1973–2012 minskade antalet personer som helt saknade egna tänder från 16 procent till 1 procent. Många har i dag egna tänder eller implantat. Det bidrar till förbättrad självkänsla, social tillfredställelse och ökad livskvalitet för den enskilde.

S-studenter och PRO anser att det är hög tid att jämställa tandvården med sjukvården.

Därför måste tandvården föras in under hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Den höjda åldersgränsen för ”fri tandvård” är ett bra första steg från regeringens sida. Det får emellertid inte stanna där. Vi anser att generella insatser är bättre än särlösningar.

Detta är en fråga S-studenter driver inför Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Partistyrelsen är i sina riktlinjer principiellt positiv till detta men S-studenter anser att man behöver vara än mer tydliga när en sådan reform ska genomföras.

Socialdemokratiska studentförbundet och PRO menar att det inte finns någon anledning att vänta längre på en så pass viktig jämlikhetsreform.

De växande ekonomiska klyftorna avspeglar sig i ökad utsträckning i våra leenden.

Men ingen ska i välfärdslandet Sverige behöva välja mellan tandvård och andra nödvändiga livsutgifter. En god tandvård för alla måste vara en viktig grundsten i välfärdspolitiken.

Elin Ylvasdotter, förbundsordförande S-studenter

Christina Tallberg, ordförande PRO