Lectio (Västerås)

Lectio

S-studenter Lectio är den socialdemokratiska studentklubben vid Mälardales högskola. Vi ägnar oss främst åt att träffas och diskutera olika samhällsfenomen ur ett socialistiskt och akademiskt perspektiv. Det akademiska perspektivet är vad som skiljer oss från andra socialdemokratiska klubbar. Därför ser vi att vi har ett särskilt ansvar att skänka det västmanländska partidistriktet ett akademiskt perspektiv på den politik som bedrivs.
Varmt välkommen till oss i Lectio!

Upp