LSSK (Lund)

LSSK

Lunds Socialdemokratiska Studentklubb - LSSK - är s-studentklubben i Lund. LSSK är en radikal och orädd röst inom socialdemokratin och arbetarrörelsen. Klubben är inte bara ansluten till det Socialdemokratiska studentförbundet, utan också till Socialdemokraterna och SSU. Vi har även goda kontakter med övriga vänsterkrafter i Lund och Skåne. Detta ger oss goda möjligheter att påverka, både lokalt och nationellt.

Läs mer

Vi träffas varje måndag klockan 18.30 i vår lokal på Kattesund i Lund. Vi anordnar möten, debatter, föredrag, seminarier och demonstrationer. Vi lär oss av varandra och bjuder in experter. Vi försöker påverka samhällsutvecklingen genom att vara aktiva i Socialdemokraterna i Lund, SSU Skåne och uppmuntra medlemmar att ta plats kårvärlden, vi skriver insändare och bedriver debatt i media och bland kursare – att vara student och vänster förpliktigar!

LSSK driver frågor såsom fler bostäder för unga i Lund, avskaffande av det fria skolvalet, förbud mot vinster i välfärden och vikten av fri universitetsutbildning.

LSSK har en lång historia inom arbetarrörelsen och kan spåra sin historia till föreningen Den Yngre Gubben (DYG) som startades i 1800-talets slut. DYG var en samlingspunkt för republikaner, vänsterliberaler och socialister och upptog snabbt kontakter med Lunds arbetarekommun (Socialdemokraterna i Lund). Namnet Lunds Socialdemokratiska Studentklubb fick föreningen först 1934 då klubben anslöts till det dåvarande Socialdemokratiska studentförbundet. Under klubbens historia har ett antal välkända personer varit aktiva, bland andra Ernst Wigforss, Östen Undén, Tage Erlander, Ingvar Carlsson och Morgan Johansson.

Besök gärna vår hemsida: lssk.wordpress.com

Kom med och gör akademin rödare och socialdemokratin klokare!

Vår lokal ligger på Kattesund 5c. Vi delar lokal med SSU Frihet, och lokalen är belägen mitt emot arbetarekommunens expedition på Kattesund i Lund. Gå in i gången in på gården så är trappan ner till lokalen direkt till höger.

lokalen

Upp