S-studenter i Sundsvall

S-studenter i Sundsvall

Läs mer

Vi är en Socialdemokratisk studentförening på Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi träffas varje torsdag i socialdemokraternas lokaler på Östralånggatan klockan 16:00.

Vi kämpar för att Sundsvall och Mittuniversitetet skall utvecklas i en riktning som gynnar alla studenter och invånare i staden. Gå med i vår förening och påverka!

Upp