S-studenter Norrköping (Norrköping)

S-studenter Norrköping

S-studenter Norrköping är en nystartad klubb och vi har ännu inte haft någon form av aktivitet förutom årsmötet, men vi kommer att starta med aktiviteter och föreläsningar framöver på Norrköping Campus. Oss lär ni se mycket mer av!

Läs mer

Allt detta kommer dra igång efter valrörelsen eftersom s-studenter Norrköpings ordförande samtidigt är valombudsman för SSU Norrköping vilket gör att det inte finns så mycket tid till träffar där vi planerar aktiviteter o.s.v. Vi kommer aktivera oss på campus Norrköping, synas mer än någon annan och vi kommer framförallt öka något extremt i medlemsantal! Med styrelsens energi, engagemang och vilja till att kampanja och få s-studenters röst hörda så lär vi i S-studenter Norrköping både synas och höras överallt! Det är vi som kommer se till att Campus Norrköping står på sina fötter och har ett gött studentliv!

Under de senaste åren har s-studentföreningen Sodalitas varit vilande i den bemärkelsen att föreningen inte har haft årsmöte. Det senaste årsmötet som registrerats av förbundet är 2007. Det har emellertid funnits viss aktivitet under dessa år, bland annat har såväl kampanjtillfällen som seminarier vid campus Norrköping arrangerats av klubbens medlemmar. Hösten 2013 hölls ett årsmöte för klubben, dock har vi inte kunnat finna detta årsmötesprotokoll. Under hösten hölls ett seminarie där Mikael Damberg Norrköping.
Under EU-valrörelsen i våras kampanjade Sodalitasmedlemmar på campus, vid några tillfällen och det arrangerades även ett seminarie tillsammans med SSU och Norrköpings arbetarkommun, där Aleksander Gabelic föreläste. Men nu, år 2014 har vi alltså startat en ny s-student förening som vi döpt om till s-studenter Norrköping.

Upp