S-studenter vid Linköpings Universitet (Linköping)

S-studenter vid Linköpings Universitet

Klubben är för dig som dels vill diskutera och lära dig mer om politik i gemen men även för folk som är intresserade av att arbeta med politik och praktiskt förändra saker.

Vi har vanligtvis möten torsdagar kl. 17.30 i SSU-lokalen på Platensgatan 18. Mer info kan hittas via antingen vår facebook-grupp eller facebook-sida.

Upp