Kommentar gällande Timbros bostadsrapport

Kommentar gällande Timbros bostadsrapport

13 oktober, 2017 15:44

I rapporten ”En reformerad hyresmarknad för ökad jämlikhet” skriver Emil Bustos och Elis Elis Örjes, båda tidigare ordföranden för Socialdemokratiska Ekonomklubben på Handelshögskolan, för den liberala tankesmedjan Timbro om ett avskaffande av nuvarande hyresreglering.

Enligt rapporten skulle ett avskaffande av nuvarande hyresreglering leda till en mer effektiv bostadsmarknad där utbudet av bostäder prissätts på ett effektivare sätt. Detta ska enligt författarna på lång sikt leda till både mer hyresrätter, bostäder och ökad jämlikhet i samhället. I rapporten föreslås att nyproducerade hyresrätter ska kunna prissättas till rådande marknadspris och att hyreshöjningar sedan ska ske genom kollektiva förhandlingar.

Socialdemokratiska studentförbundet delar inte denna åsikt. Marknadshyror är inte en bra lösning för att komma till rätta med bostadsproblemen. Vi menar att avskaffande av den nuvarande hyresregleringen snarare skulle förvärra ojämlikheten.

Precis som forskaren Hans Lind argumenterat för, tror vi inte heller att marknadshyror skulle leda till en ökning av antalet bostäder. Nyproducerade hyresbostäder är redan så dyra att endast den rikaste delen av befolkningen har råd att bo i. I Norge har priserna på bostadsrätter stigit med liknande tillväxttal som i Sverige, trots att Norge har en liberalare prissättning på hyresmarknaden.

Svenska befolkningen spenderar redan i internationell bemärkelse en stor del av sin månadsinkomst på bostadskostnader och en avskaffad hyresreglering skulle troligtvis endast öka denna andel. Det finns dessutom fördelningspolitiska skäl till att ha kvar hyresregleringen.

Marknadshyror skulle leda till att endast de rikaste skulle ha råd att bosätta sig i de centrala delarna av våra städer. Människor som har det sämre ställt skulle förpassas ut till städernas periferi. Det skulle leda till ökad segregation och inte ökad jämlikhet som författarna argumenterar för.

David Stenvall

Förbundsstyrelseledamot och bostadspolitiskt ansvarig

Upp