Kongress 2018

Kongress 2018

20 mars, 2018 14:29

Nu närmar sig S-studenters årliga kongress med stormsteg. Den 10 till 13 maj ska ombud från alla våra klubbar från Luleå i norr till Malmö i söder samlas på Långholmens Folkhögskola i Sundbyberg för att gemensamt välja riktning för förbundets framtida arbete. Ny redaktion för vår tidskrift Libertas , förbundssekreterare, vice ordförande och ledamöter till förbundsstyrelsen ska väljas, motioner behandlas och program ska antas.

De program som kommer att revideras är redan nu ute i våra klubbar på remiss och återfinns, med instruktioner, HÄR. Deadline för reformprogrammet och stadgan var den 12 mars 23.59.
Deadline för utbildningspolitiska programmet är den 2 april 23.59 så passa på att tycka till!

Motioner är medlemmars och klubbars sätt att påverka S-studenters politiska eller organisatoriska inriktning. Motioner skriver man för att få S-studenter att arbeta med en viss fråga.
I år ska alla motioner lämnas in senast den 31 mars 23.59. Motionerna lämnas in HÄR. Länken stängs den 1 april 00.01. De motioner som inte lämnas in via länken kommer inte att behandlas av kongressen.
Hur gör ni för att välja ombud?
De som vill åka som ombud eller ersättare på kongressen ska kunna anmäla detta till klubbens styrelse som ska kalla till ett möte där klubbens medlemmar väljer ombud och ersättare. Tänk på att:
  • Se till att alla klubbens medlemmar känner till var och när valmötets hålls. Klubbstyrelsen ska ha kallat till valmöte senast två veckor innan det äger rum.
  • Det är viktigt att ni noterar i ett protokoll vilka som röstat på valmötet. Ni ska rapportera ombud, ersättare och delegationsledare till kansliet senast den 2 april. Protokollet från valmötet begär kansliet att få se om enskild medlem överklagar beslutet.
  • På valmötet har alla medlemmar rösträtt. Se till att ni har en uppdaterad lista över era medlemmar från samma dag som valmötet äger rum.
  • Den som är medlem i klubben kan väljas till ombud eller ersättare. Ledamöter i förbundsstyrelsen, inklusive adjungerade och revisorer kan dock inte väljas till ombud eller ersättare.

I år vill vi också att varje klubb utser en delegationsledare. Delegationsledaren kommer kallas till två delegationsledarträffar inför kongressen. Träffarna kommer äga rum på Google hangout. Att vara delegationsledare är att ta ett samordnade ansvar för sin klubb och peppa gruppen inför kongressen

När ni valt era ombud, ersättare och delegationsledare anmäler ni dessa HÄR. Klubben ansvarar själv för att alla ombud är inrapporterade senast klockan 12.00 den 2 april.

Utöver ert eller era ombud kan varje klubb skicka en ersättare som förbundet betalar för. Vill ni skicka fler ersättare betalar klubben för resa, boende och mat för dessa personer. Kontakta vår organisationsutvecklare Karina Cubilla om er klubb vill skicka mer än en ersättare. 

 Handlingar:
Upp