Marknadshyror löser inte bostadsbristen

Marknadshyror löser inte bostadsbristen

10 juli, 2015 10:46

Vad som verkar vara en nyhet för Moderata Studentförbundet är ingen nyhet för oss. Utbildning har länge varit en klassfråga i Sverige, mycket på grund av den tidigare borgerliga regeringen vars politik gjorde att klassklyftorna ökat markant.

 Den borgerliga regeringen gjorde i princip ingenting för att få bukt med bostadsbristen. Därför är det efterlängtat att ha en regering som kommer att prioritera bostadsfrågan. Däremot anser S-studenter att den bostadspolitik som presenterats inte är tillräcklig. Regeringen måste höja ambitionerna ytterligare.

 Borgarna, liksom Benjamin Dousa, återkommer ofta till att lösningen på vårt mest akuta samhällsproblem skulle vara att fastighetsägare ska få sätta hur höga hyror de vill. Den rapport som Dousa hänvisar till har fastighetsägarna dessutom varit med och finansierat. Marknadshyror skulle nämligen höja värdet på deras fastigheter. Detta gynnar redan privilegierade människor.

 Det stora problemet idag är inte att fastighetsägare inte får ta ut marknadshyror. Det skriande problemet är bristen på bostäder. Den borgerliga regeringen hänvisade bostadsfrågan till marknaden. Hyreslägenheter omvandlades till bostadsrätter och bostadsbyggandet stannade upp. Uppenbart är nu att marknaden inte kan lösa bostadsbristen. Staten och kommunerna måste ta större ansvar för bostadsfrågan. Det krävs statlig finansiering och ökade investeringar.

 Vill Moderata Studenter verkligen prata klass är inte marknadshyror lösningen. Då är lösningen att bygga fler bostäder som studenter, ungdomar och låg- och medelinkomsttagare har råd att bo i.

Elin Ylvasdotter

Förbundsordförande
Socialdemokratiska studentförbundet

Denna är en replik på Moderata Studentförbundets debattartikel publicerades i Aftonbladet 9 juli 2015.

Upp