Om kyrkovalet

Den 17 september är det kyrkoval. Detta innebär du som medlem i Svenska kyrkan får lägga din röst på det parti inom kyrkan som ska styra verksamheten under de kommande fyra åren. De val som görs är:
Kyrkofullmäktige (lokalt)

Val till stiftet (regionalt)

Kyrkomötet (nationellt)

Socialdemokraterna är ett av de partier som ställer upp i kyrkovalet och därför är S-studenter en del av valkampanjen.

Din röst är viktig och du kan rösta redan från det att du fyllt 16 år. Rösträtt har den som är medlem i Svenska kyrkan, även om du går med samma dag som kyrkovalet äger rum.

S-studenter står upp för en öppen kyrka för alla, där alla oavsett kön, identitet och sexuell läggning ska vara välkomna

Upp