Regeringen har fattat, studenter är också människor

Regeringen har fattat, studenter är också människor

11 augusti, 2017 07:23

Idag nås vi av glädjande besked från socialminister Annika Strandhäll som
föreslår att från och med 1 juli 2018 ska skyddet av sjukpenningsgrundande
inkomst (SGI) förstärkas för studenter. Detta innebär att studenter som
tidigare arbetat och som börjar studera på en eftergymnasialutbildning som
ger studiemedel, får sin SGI skyddad. Tidigare har man enbart kunna skydda
sin SGI om man tagit studiemedel, något som påverkat många studenter
negativt.

Sjukförsäkringsfrågan för studenter är något som S-studenter länge och aktivt
har arbetat med och därför är det glädjande att regeringen lyssnat och tagit till
sig av S-studenters förslag. Att stärka studenters sjukförsäkring är av stor vikt.
Dels för att studentgruppen är heterogen och för att psykisk ohälsa och stress
ökar bland landets studenter. Viktigast av allt är att studenter också är
människor och därför också ska ha en god sjukförsäkring.

”Det är glädjande att regeringen har lyssnat på S-studenter
och att vårt påverkansarbete nu blir verklighet. Det här
förslaget kommer att positivt förstärka studenters situation,
framförallt för kvinnor som tar ut större delen av
föräldrapenning och som är mer sjukskrivna än män. Det
här leder till en tryggare studietid” säger Nasra Ali,
ordförande Socialdemokratiska studentförbundet.

Vad är SGI?
Sjukpenninggrundande inkomst, förkortat SGI, är den inkomst som ligger till
grund för en rad socialförsäkringsförmåner såsom föräldrapenning, tillfällig
föräldrapenning och sjukpenning.
SGI är den inkomst som den försäkrade har från förvärvsarbete. Om arbetet
upphör, så upphör även SGI.

Vad är SGI-skydd?
SGI-skydd innebär att SGI inte påverkas av att den försäkrade avslutat eller
minskat sitt förvärvsarbete. SGI-skydd gäller t.ex. om den som är arbetslös
söker arbete via Arbetsförmedlingen eller vårdar barn under ett år. Får man
sjukpenning, föräldrapenning eller liknande förmåner är SGI också skyddad.

Upp