Regeringen tillsätter utredning om trygghet för studenter vid sjukdom

Regeringen tillsätter utredning om trygghet för studenter vid sjukdom

6 juli, 2017 11:38

S-studenter välkomnar regeringens beslut om att möjliggöra deltidssjukskrivning för studenter samt att tillsätta en utredning om sjukförsäkringssystemet för studenter. S-studenter ser också med glädje på beskedet om att regeringen vill se över inkomster under sommarens inverkan på fribeloppet, vilket inte är en dag försent.

I flera år har S-studenter drivit på för att sjukförsäkringssystemet, och anda sociala försäkringssystem för studenter, ska reformeras. Studenter har länge varit undantagna från den trygghet andra människor har vid sjukdom och föräldraskap. Till exempel har studenter idag 30 dagars karenstid vid sjukdom. Sjukförsäkring är dessutom enbart kopplad till studielånet, vilket gör att studenter som inte tar lån står utanför sjukförsäkringen. Vidare är rehabiliteringsansvaret väldigt otydligt vilket bidrar till att många faller mellan stolarna. Studenter är också människor och ska därför också innefattas av ett rättvist socialförsäkringssystem. Det räcker inte med en utredning, men det är ett steg på vägen för att öka studenters trygghet vid sjukdom och föräldraskap.

Det S-studenter önskar att utredningen landar i är att:

  • Studerandevillkoret i a-kassan antingen ska återinföras eller ersättas med ett omställningsstöd, möjlighet till arbetslöshetsförsäkring eller liknande.
  • Studenter ska ha samma karenstid som löntagare.
  • Studiestödet ska räknas om till en sjukpenningsgrundande inkomst som ger studenter ett tillräckligt ekonomiskt skydd vid sjukdom och föräldraskap.
  • Lärosätena åläggs ett rehabiliteringsansvar motsvarande arbetsgivares vid sjukskrivning.
  • Fribeloppet enbart ska baseras på de månader som studenter studerar med studiemedel.
Upp