Tallas tal från Lön Hela Dagen den 6:e mars

Tallas tal från Lön Hela Dagen den 6:e mars

7 mars, 2015 16:32

Igår talade förbundsordförande Talla Alkurdi vid Stockholms universitet när Lön hela dagen arrangerade ett seminarium om jämställda löner.

På begäran. Några har hört av sig och önskar att hela Tallas tal från igår ska läggas upp. Tyvärr hade Talla enbart skrivit ner några delar av talet och inte hela, så vi kan endast lägga upp ett axplock. Men vi är glada att talet uppskattades så mycket.

”Från borgerligt håll hävdas det att det är kvinnornas val som är problemet. Vi gör fel utbildningsval, fel yrkesval, är föräldralediga. Eller att vi trots massiva studielån inte löneförhandlar bra, eller att vi är själviska som inte skaffar barn eller vägrar stannar hemma, och så vidare. Det är lite damned if you do and damned if you don’t. Men jag säger nej. Nej, det är inte kvinnornas val som är problemet. Det är att den andre som inte backar tillbaka. Det är den strukturella diskrimineringen.

Jag vill vara tydlig med en sak. Värdediskrimineringen på arbetsmarknaden handlar om makt.

Högern vill prata om utanförskapet, hur de i utanförskapet ska straffas, tillintetgöras. Medan de i innanförskapet är godkända, har det bra och är glada över det. Men han pratade aldrig om hur det faktiskt såg ut i innanförskapet – hur ser maktherakierna ut där?

Vi har en arbetsmarknad skapad av män för män. Som kvinnan är en del av men utan att existera i kalkylerna.

Där kvinnan är välgörare som ska utföra sitt kall. Arbeta övertid men inte får lön för det. Vara daglönare, vara en slav i delade turer, inte hinna med att gå på toaletten.

Där kvinnan endast är en ursäkt. En ursäkt för att vi ska sälja ut välfärden, eller så ursäktar hennes invandrarbakgrund RUT-avdraget. Men nej, jag är inte en ursäkt.

S-studenter är tydliga i vad vill och vilka steg vi vill se för att uppnå jämställdhet. Individualiserad föräldraförsäkring är en självklarhet och lika lön för olika arbeten även så. Detta kommer vi att fortsätta driva!
Klassmedveten feminism!”

Upp