Publikationer

Här hittar du S-studenters publikationer i form av antologier och rapporter. Texterna är tillgängliga i pdf-format. Kontakta kansliet för frågor om publikationerna eller för att komma i kontakt med författarna.

Antologier:
Var smids socialdemokratins framtid? Vad har hänt med arbetarrörelsens idèdebatt och kunskapsproduktion? I antologin Fran smedja till sambandscentral 2008 svarar skribenter som Eric Sundström, Anne-Marie Lindgren och Katrine Marçal på frågor om arbetarrörelsens idédebatt förr och nu.

2010-talet stod för dörren och den unga socialdemokratin frågade sig i 10-talsprogrammet från 2009 vilka reformer som skulle göra det tjugonde århundradet till socialdemokratins århundrade. Redaktion för programmet var Kajsa Borgnäs, Erik Bengtson, Daniel Johansson, Catharina Piazzolla och Hanna Linnea Hellström.

Efter flera år av experimentverkstad är skolan i kris. I Antologin Skolan ut ur krisen från 2014 presenterar nio författare förslag för att råda bot på problemen med bland annat skolsegregationen, det fria skolvalet och vuxenutbildningen.

Rapporter:
Hur når stockholmsregionen målen om klimatpåverkan, bostadsbyggande och trafik? Rapporten Mindre asfalt mer betong från 2015 är framtagen av Johan Ekström, Åsa Odin Ekman, Adam Valli Löfgren, Ebba Ringborg, Jakob Sahlin och Johanna Salmi från Socialdemokratiska teknologer (STEK) och Socialdemokratiska studentklubben (SSK) i Stockholm.

Hur kan vi tackla den psykiska ohälsa som brett ut sig? I rapporten Psykisk ohalsa – ett politiskt problem från 2016 har vi samlat fakta och reformer kopplade till frågan om den ökande psykisk ohälsan.

Alla politiska rörelser behöver förhålla sig till den allt större klimatkrisen. I rapporten Dags för en klassmedveten klimatpolitik presenterar Jakob Sahlin en socialdemokratisk berättelse och 15 reformförslag för en socialdemokratisk grön omställning.

Upp