Valberedningen

Valberedningens uppdrag

Valberedningen finns till för att underlätta de val som kongressen har att besluta om. De har till uppgift att förbereda val till förbundsstyrelse, Libertas och revisorer. Valberedningen väljs av kongressen och arbetar självständigt fram till nästa kongress. Tillsammans tar de fram förslag som kongressen sedan har att ta ställning till. Valberedningen ska arbeta fram sina förslag i en så öppen och transparent process som möjligt vilket innebär att valberedningen bland annat ansvarar för en blogg och en hearing där alla kandidater får en chans att presentera sig.

Förbundsstyrelse, verksamhetsrevisorer och Libertas redaktör och redaktion väljs på kongressen varje år. Förbundsordförande och förbundssekreterare väljs vartannat år. På kongressen 2018 kommer förbundssekreterare, vice förbundsordförande, förbundsstyrelse, Libertas redaktion och Libertas redaktör att väljas.

Valberedningen består av

Sammankallande: Julia Berg (Demos, Växjö)
Daniel Johansson (LSSK, Lund)
Amanda Hellman (S-studenter vid Linköpings universitet)
Malin Malm (USHF, Umeå)
Roshan Yigit (SHS, Göteborg)
Ulrika Ström (SSK, Stockholm)
Anton Berg Niemelä (Laboremus, Uppsala)

Frågor om valberedningsarbetet hänvisas till valberedningens sammankallande.

Kontakt

Julia Berg
juliahallonbergh@gmail.com

Upp