Egypten

S-studenter vill ständigt arbeta för internationell solidaritet. Syftet med s-studenters egyptenutskott är att driva ett projekt med socialdemokratiska systerpartiet i Egyptens ungdomsorganisation, SHADA. Ett samarbete för att öka kontakten med systrar och bröder i Egypten och följa deras kamp för demokrati och socialdemokrati i Egypten.

På grund av det rådande politiska läget i Egypten har det varit svårigheter att etablera det projektet som vi önskat. Utskottet har som mål att arbeta för öka kunskapen om det politiska läget i Egypten genom att anordna föreläsningar och skriva artiklar på ämnet i Sverige. S-studenters Egyptenutskott har under året utvecklat en styrgrupp för att kunna ta projektet vidare. Just nu är både projektet och arbetet inom utskottet vilande men vi hoppas kunna återuppta arbetet så snart som möjligt för att etablera samarbeten och kontakter med socialdemokrater i Egypten, på kort och långsikt för en rödare värld.

Du är välkommen att kontakta Mohammed Kossir för mer information om utskottet:

mohammed_kossir@hotmail.com

 

Upp