Ledarskapsutbildning för kvinnor

Allmänt om utbildningen

S-studenter driver en separatistisk ledarskapsutbildning för kvinnor. Ambitionen med utbildningen är att stärka S-studenter som identifierar sig som kvinnor i rollen som ledare. Det gäller de som för tillfället innehar ett ledaransvar liksom de som framöver har ett intresse av att ta ett större ansvar för verksamheten såväl i den lokala klubben som på förbundsnivå. Genom utbildningen hoppas vi kunna stärka kvinnor inom förbundet till trygga ledare, få ett större kontaktnät och skapa en frizon till personlig utveckling.

Ledarskapsutbildningen kommer under 2021 ske den 30-31a oktober i Stockholm.

Fram till den sista september är intresseanmälan öppen.

Anmäl ditt intresse här.

Upp