Migrationspolitiskt nätverk

Något är skevt i vår samtid. Rasismen har ännu en gång kopplat greppet om dagordningen i svensk och europeisk politik. Varje år dör tusentals människor vid den Europeiska unionens gränser till följd av en inhuman migrationspolitik. Det migrationspolitiska nätverket organiserar S-studenter runt om i landet som har en annan vision för svensk och europeisk migrationspolitik. Nätverket arbetar för en rättighetsbaserad migrationspolitik – en politik som ser rätten till skydd från krig och förföljelse just som en rättighet och inte en fråga om ”generositet” eller ekonomisk lönsamhet.

Migrationspolitiska nätverket är S-studenter i sitt esse: vi driver Socialdemokraterna framåt genom en kombination av aktivism, forskning och folkbildning. Vi har kontakt med forskare, aktivister och organisationer som jobbar med dessa frågor, och knyter samman progressiva människor inom arbetarrörelsen. Vi arbetar framförallt med opinionsbildning inom partiet, genom konferenser, underlag till politiska reformer, seminarier, debattartiklar, med mera. Bland annat har vi hittills bedrivit kampanjen Den Svenska Hemligheten för att uppmärksamma människors berättelser om sin egen flykt, tagit fram 10 reformförslag för svensk migrationspolitik, och fått Socialdemokraterna att ta ställning för fler lagliga vägar till Europa för flyktingar.

Men arbetet är långt ifrån över, och vi vill bli fler. Att engagera sig i nätverket är enkelt. Våra möten är via Skype, eftersom vi befinner oss i olika delar av landet, men vi ordnar även nationella träffar 1-2 gånger om året. Vi är ett platt nätverk där medlemmar kan ta egna initiativ att arrangera verksamhet lokalt. Tidigare har aktiva lokalt organiserat besök till Migrationsverkets förvar, utbildningsdagar, med mera.

Om du vill veta mer, kontakta nätverkets projektledare Elin Fondèn på elin.fonden@hotmail.com

Länkar:

10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik

Underlag för säkra och lagliga vägar till Europa

Kampanjhemsida Den svenska hemligheten

 

 

Upp