Antirasism och migration

S-studenter är en antirasistisk organisation. Vi verkar för ett samhälle fritt från rasism, fördomar och diskriminering. Det handlar om alla människors lika värde och rätt. Sverige ska också vara ett öppet och välkomnande land. Vi vill se en human migrationspolitik.

Lagliga och säkra vägar till EU

Problemet idag är att flyktingar inte kan ta sig till Europa säkert och lagligt.  Ingen människa är illegal och ingen människa ska dö på vägen hit. Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Lagliga och säkra vägar behöver upprättas nu. Transportörsansvaret ska därför avskaffas och Sveriges regering bör initiera arbetet med humanitära visum.   Vi vill också se att svenska regeringen slutar tillämpa Dublinförordningen.  S-studenter kräver att alla EU:s medlemsländer tar sitt ansvar och visar solidaritet gentemot människor på flykt, precis som att alla svenska kommuner ska ta emot flyktingar.

Klassmedveten antirasistisk politik

Rasismen är strukturell. Människor med utländsk bakgrund har i genomsnitt lägre inkomster, högre risk för arbetslöshet och sämre hälsa än personer utan utländsk bakgrund. Människor med annan hudfärg än vit eller med ett ”icke-svenskklingande” namn diskrimineras systematiskt, inte minst på arbets- och bostadsmarknaden.

De stora tätorternas stadskärnor, där hyresrätter omvandlats till bostadsrätter och priserna skjutit i höjden, närmast reserveras för väletablerade – oftast vita – höginkomsttagare. Både bostadssegregationen och det fria skolvalet har lett till segregation i skolan. Det är tydligt att en antirasistisk politik måste vara klassmedveten. Samtidigt måste också antidiskrimineringsarbetet öka.

Skapa fler jobb och bygg fler hyresrätter

Arbetslösheten har vuxit under den borgerliga regeringens tid vid makten, och andelen otrygga jobb ökar. Det drabbar personer med utländsk bakgrund i högre utsträckning. En av de viktigaste åtgärderna för mer jämlikhet är fler jobb med bra villkor. Då behövs mer utbildning och praktik och investeringar i infrastruktur, vård och omsorg. Det behövs också fler bostäder, framför allt hyresrätter med rimliga hyror. Vi vill se fler områden med blandat boende och att städerna byggs ihop – så kan bostadssegregationen minskas.

Reformera det fria skolvalet

Vi tror på en skola som hänger ihop, där barn och ungdomar med olika bakgrund kan mötas och lära av varandra. Så är det inte i dag, och det beror inte minst på det fria skolvalets utformning. Det behöver göras om från grunden.

Upp