Bostäder och samhällsplanering

Bostadsbristen är en av våra största samhällsproblem.  Den borgerliga regeringen hänvisade bostadsfrågan till marknaden. Hyreslägenheter omvandlades till bostadsrätter och bostadsbyggandet stannade upp. Uppenbart är nu att marknaden inte kan lösa bostadsbristen. Staten och kommunerna måste ta större ansvar för bostadsfrågan. Det krävs statlig finansiering och ökade investeringar.

Var och hur människor bor påverkar både individers liv och de gemensamma möjligheterna att motverka segregation och klyftor i samhället. Det offentliga måste därför föra en aktiv bostadspolitik präglad av långsiktighet och hållbarhet oavsett bostadsform. Därför ska det offentliga ges mer utrymme att bedriva aktiv bostadspolitik och främja byggandet av nya bostäder. En bra bostad är en rättighet.

Samhällsplanering ska aktivt främja jämlikhet, hållbarhet och demokrati och ska därför utgå från ett klass- och jämställdhetsperspektiv. Tillgången till offentliga platser är en demokratifråga. En välfärd för alla kräver en god samhällsplanering som aktivt främjar jämlikhet och hållbarhet i hela landet. Landsbygden ska garanteras god samhällsservice och infrastruktur.

Socialdemokratiska studentförbundet kämpar för infrastruktursatsningar som inte leder till en fortsatt inlåsning i bilsamhället. I städer ska gång, cykel och kollektivtrafik vara 10 norm och biltransport betraktas som undantag. Samhället bör planeras så att långa transporter i möjligaste mån undviks. Kollektivtrafiken bör vara solidariskt finansierad och tillgänglig för alla.

Upp