Dokument

S-studenter har två politiska program, det allmänpolitiska och det högskolepolitiska. Det högskolepolitiska programmet beskriver vår politik för högre utbildning. Det allmänpolitiska programmet beskriver vår politik på alla andra områden.

Programmen revideras vart fjärde år och alltid udda år. Under senare delen av 2014 och första halvan av 2015 kommer det allmänpolitiska programmet att revideras.

De politiska programmen kompletteras av enskilda beslut av kongresser och förbundsstyrelsen. Dessa kommer att publiceras nedan inom kort.

 

Upp