Axis Mundi (Kalmar )

Axis Mundi

S-studenter Kalmar, eller Axis Mundi som är vårt namn verkar vid Linnéuniversitetets del i Kalmar. Vi verkar för jämlikhet i samhället i allmänhet och inom akademin i synnerhet. Välkommen till oss!

Upp