Burma

S-Studenters Burmautskott har sedan 1996 varit aktiva för att stödja den burmesiska demokratirörelsen. Utskottets arbete består både i att driva ett internationellt projekt i Mae Sot, som ligger vid den thai-burmesiska gränsen, och att vara en opinionsbildare hemma i Sverige. Genom projektet ges S-studenters medlemmar en chans till ett konkret internationellt engagemang. Utskottets medlemmar består av S-studenter från olika klubbar i landet.

Burmautskottets projekt i Mae Sot
I samarbete med Olof Palemcentret har utskottet sedan 2006 skickat volonärer för att undervisa i SYCB:s utbildningsprogram för unga kvinnor från olika etniska grupper. SYCB (Students and Youth Congress of Burma) är en paraplyorganisation för burmesiska ungdoms- och studentorganisationer. SYCB:s grundtanke är att stödja samarbete över etniska och politiska skiljelinjer för att på så vis stärka den splittrade burmesiska demokratirörelsen.

Besök gärna utskottets hemsida och gilla Burmautskottet på Facebook.

Välkommen att läsa mer eller engagera dig!

Upp