S-studenter välkomnar reformer mot psykisk ohälsa

S-studenter välkomnar reformer mot psykisk ohälsa

17 maj, 2018 12:40

De senaste trettio åren har andelen unga tonåringar med psykisk ohälsa fördubblats och psykisk ohälsa är vår tids snabbast växande folkhälsoutmaning.

S-studenter har drivit frågan om psykisk ohälsa sedan 2015 och släppte bland annat en rapport 2017 om psykisk ohälsa som ett politiskt problem och en politisk fråga snarare än bara en fråga för individen. Under hela tiden har vi fört täta och återkommande samtal med behöriga ministrar för att få genomslag för förbundets åsikter. I årets valrörelse är just psykisk ohälsa ett av våra tre huvudområden.

– Vi välkomnar förslagen från Socialdemokraterna, och särskilt att den psykiska ohälsan i samhället lyfts på agendan. Det är en ödesfråga att särskilt förstärka den psykiska hälsan bland unga och studenter. En hel generation får inte slås ut av samhället innan de ens hunnit göra sitt intåg i vuxenlivet, säger Nasra Ali som är ordförande för S-studenter

Bland förslagen finns bland annat ett förslag om screening av barn och unga, som ska utföras av elevhälsan. Detta är en av reformerna vi lyft som är särskilt angelägen.

S-studenter kommer att fortsätta sitt arbete för att stärka studenthälsan. Folkhälsomyndigheten har brutit ned förekomsten av psykisk ohälsa inom olika grupper och bland annat har studenter haft en signifikant högre nivå av psykisk ohälsa än arbetande i samma åldersgrupper. Studenter är alltså särskilt utsatta för psykisk ohälsa.

– När Stefan Löfven höll sitt linjetal om sjukvården tidigare i år nämnde han särskilt den eftersatta studenthälsan. Från S-studenter vill vi se nationella riktlinjer för studenthälsan, eftersom kvaliteten skiljer sig så mycket runtom i landet. Vi hoppas på fler förslag för att motverka den psykiska ohälsan bland studenter. Däremot är det bra att primärvården prioriteras, eftersom den ju även kommer studenter till del, säger Nasra Ali.

S-studenter driver även frågan om en starkare uppföljning och utvärdering av lärosätenas arbete mot psykisk ohälsa samt att studenter med psykisk ohälsa ska få erbjudas mentorer.

Upp