Förbundsstyrelsen

Malin Malm
Förbundsordförande

Ansvarar för det politiska arbetet. Leder förbundsstyrelsens arbete.

Maila Malin
0707 590 826


Henrik Svensson
Förbundssekreterare

Ansvarar för det organisatoriska arbetet. Leder förbundskansliets arbete. 

Maila Henrik
0707 741 562


Emma Fastesson Lindgren
Vice förbundsordförande

Ansvar för ekonomisk politik 

Maila Emma


Sandra Sangwang 

Ansvarig för utbildnings och kulturpolitik 


Fredrik Strelert

Ansvar för socialpolitiska frågor 


Alva Cedergren

Ansvarar för kommunikation, kårpolitik och jämställdhet 


Adonay E. Kidane

Ansvar för internationella frågor


Jakob Segerlind

Ansvar för ekonomisk politik samt energipolitik


Lotten Hammar

Studieledare samt ansvarar för bostadspolitiska frågor 


Alma Hedmark

Ansvar för arbetsmarknadsfrågor

 


Sofia Hvittfeldt

Ansvar för miljö- och kilmat frågor


Upp