Förbundsstyrelsen

Emma Fastesson Lindgren
Förbundsordförande

Ansvarar för det politiska arbetet. Leder förbundsstyrelsens arbete.

Mejla Emma
0708 29 59 45


Henrik Svensson
Förbundssekreterare

Ansvarar för det organisatoriska arbetet. Leder förbundskansliets arbete. 

Mejla Henrik
0707 741 562


Elfva Barrio
Vice förbundsordförande

Mejla Elfva


Hamza Jamous

Ledamot – Internationell ledare
Mejla Hamza 


Mathilda Elfgren Schwartz

Ledamot – Studieledare 


Clara Rydström

Ledamot – Kampanjledare


Oscar Vines

Ledamot – Kårpolitisk ansvarig


Alma Hedmark

Ledamot – Arbetsmiljöansvarig


Julius Wallin

Ledamot – Ekonomisk politisk talesperson


Johan Ekegren

Ledamot – Bostadspolitisk talesperson


Samuel Molin

Ledamot – Industri- & Klimatpolitisk talesperson


Chadi Toprak

Adjungerad – Redaktör för Libertas

Upp