Wigforssakademin

Wigforssakademin är kursen för dig som vill förstå hur samhället fungerar, fundera fram lösningar på de utmaningar vi står inför och fördjupa dig i arbetarrörelsens idédebatt.

Allmänt om kursen
Kursen vänder sig till dig som har hjärtat till vänster och gillar folkbildning. Du kan vara fackligt aktiv, student, förtroendevald, engagerad för en enskild politisk fråga eller är allmänpolitiskt intresserad. Du behöver inte ha studerat vid universitet eller högskola.

Wigforssakademin är en mötesplats mellan akademin och politiken. Föreläsarna är forskare från universitet och högskolor, folkbildare, debattörer och författare. Under kursen är folkrörelsepedagogiken viktig. Klassiska föreläsningar varvas mer långa samtal och kultur.

Kursen arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen (AFiG) i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbud (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Kursupplägg
Wigforssakademin är en distanskurs med tre helgträffar i Seglora utanför Borås. Kursen går på halvfart och går att kombinera med heltidsstudier eller heltidsarbete. Läser du Wigforssakademin är du berättigad till studiemedel för studier på halvfart.

Kursen är kostnadsfri och inkluderar boende, mat och resor men du betalar själv för litteratur som tillkommer.

Kurstiden löper från januari till juni. Helgträffarna är obligatoriska.

Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande på helgträffarna och genom obligatoriska uppgifter mellan träffarna.

Ansökan och antagning
Ansökningen till 2023 års upplaga av utbildningen är öppen mellan den 17 oktober och den 1 december och sker här.

Har du frågor om utbildningen i allmänhet, upplägg eller antagning? Kontakta S-studenters förbundssekreterare Henrik Svensson:
henrik.svensson@s-studenter.se
070-774 15 62

Och gilla oss gärna på Facebook.

Upp