Studier

Nationell studieverksamhet

Studeiverksamheten är central för S-studenter. Utöver Wigforssakademin och ledarskapsutbildningen för kvinnor består S-studenters studieverksamhet av dels årligen återkommande konferenser och dels enstaka seminarier eller seminarieserirer

Varje hösttermin och vårtermin ordnar vi en större konferens som samlar medlemmar från hela landet. Konferenserna brukar hålla på en helg och har oftast ett tema, till exempel internationell solidaritet.

Utöver det ordnar vi enstaka seminarier, exempelvis under Almedalsveckan, i samband med större politiska händelser eller under Socialistiskt forum, Pride med mera.

 

Lokal och regional studieverksamhet

Våra klubbar ordnar mycket studieverksamhet, många klubbar minst en gång per vecka. Klubbar som ligger geografiskt nära varandra brukar också ordna gemensamma studiehelger med speciella teman.

Upp