Verksamhet i förbundet

S-studenters viktigaste verksamhet finns i klubbarna vid de olika högskolorna. Där anordnas seminarier, debatter och föredrag regelbundet, liksom sociala arrangemang.
S-studenter har också en bred nationell verksamhet som sträcker sig över kurs- och seminarieverksamhet, kampanjer, aktivitet i media samt internationllt arbete i olika projekt.

Politiskt fokuserar vi på de fokusfrågor som kongressen fastställer årligen, men utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik, jämställdhetsfrågor och internationella frågor hör till kärnfrågorna i förbundets verksamhet.På denna sida hittar du en del information om vår verksamhet.

Nedan kan du ladda ned S-studenters verksamhetsplan samt stadgar, vilka revideras varje år på kongressen. För mer uppdaterad information om vad som sker gå till huvudsidan och följa vårt kalendarium.

Upp