Om S-studenter

S-studenter har klubbar på nästan alla universitets- och högskoleorter i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder.

Vi är ett allmänpolitiskt förbund som brinner för jämlikhet, utbildningspolitik, antirasism, jämställdhet och internationella frågor. Våra drygt 1500 medlemmar arrangerar debatter, kampanjer och kurser.  Vi jobbar för att påverka socialdemokratin i en mer progressiv riktning. Våra nätverk finns för de som är intresserade av högskole- och kårpolitik, utrikespolitik eller migrationspolitik. Vårt forskarnätverk finns för personer som gått vidare inom akademin, och i militärdiktaturens Burma bedriver vi ett demokratiprojekt. S-studenter samarbetar med flera internationella, nationella och lokala organisationer inom såväl som utanför arbetarrörelsen.

Våra klubbar är förbundets hjärta. Där träffas vi varje vecka. Där utvecklar vi vårt politiska tänkande. Där är alla med hjärtat till vänster välkomna.

Bli medlem i S-studenter idag och gör akademin rödare och socialdemokratin klokare.

Upp