S-studenters politik

S-studenter har tre politiska program: det allmänpolitiska, det högskolepolitiska och ett reformprogram. Det högskolepolitiska programmet beskriver vår politik för högre utbildning. Det allmänpolitiska programmet beskriver vår politik på alla andra områden. Reformprogrammet ringar in ett antal politiska område som behöver reformeras och presenterar reformer för dessa.

Allmänpolitiska programmet och högskolepolitiska revideras vart fjärde år och alltid udda år. Reformprogrammet uppdateras varje år.

Upp