S-studenters politik

S-studenter har tre politiska program: det allmänpolitiska, det studentpolitiska och ett reformprogram. Det högskolepolitiska programmet beskriver vår politik för högre utbildning. Det allmänpolitiska programmet beskriver vår politik på alla andra områden. Reformprogrammet ringar in ett antal politiska område som behöver reformeras och presenterar reformer för dessa.

Studentpolitiska- och allmänpolitiska programmet revideras vart fjärde år. Reformprogrammet uppdateras varje år med undantag från valår.

Upp