Publikationer

Här hittar du S-studenters publikationer i form av antologier och rapporter. Texterna är tillgängliga i pdf-format. Kontakta kansliet för frågor om publikationerna eller för att komma i kontakt med författarna.

Antologier:
Var smids socialdemokratins framtid? Vad har hänt med arbetarrörelsens idèdebatt och kunskapsproduktion? I antologin Fran smedja till sambandscentral 2008 svarar skribenter som Eric Sundström, Anne-Marie Lindgren och Katrine Marçal på frågor om arbetarrörelsens idédebatt förr och nu.

2010-talet stod för dörren och den unga socialdemokratin frågade sig i 10-talsprogrammet från 2009 vilka reformer som skulle göra det tjugonde århundradet till socialdemokratins århundrade. Redaktion för programmet var Kajsa Borgnäs, Erik Bengtson, Daniel Johansson, Catharina Piazzolla och Hanna Linnea Hellström.

Efter flera år av experimentverkstad är skolan i kris. I Antologin Skolan ut ur krisen från 2014 presenterar nio författare förslag för att råda bot på problemen med bland annat skolsegregationen, det fria skolvalet och vuxenutbildningen.

Rapporter:
Hur når stockholmsregionen målen om klimatpåverkan, bostadsbyggande och trafik? Rapporten Mindre asfalt mer betong från 2015 är framtagen av Johan Ekström, Åsa Odin Ekman, Adam Valli Löfgren, Ebba Ringborg, Jakob Sahlin och Johanna Salmi från Socialdemokratiska teknologer (STEK) och Socialdemokratiska studentklubben (SSK) i Stockholm.

Hur kan vi tackla den psykiska ohälsa som brett ut sig? I rapporten Psykisk ohalsa – ett politiskt problem från 2016 har vi samlat fakta och reformer kopplade till frågan om den ökande psykisk ohälsan.

Alla politiska rörelser behöver förhålla sig till den allt större klimatkrisen. I rapporten Dags för en klassmedveten klimatpolitik presenterar Jakob Sahlin en socialdemokratisk berättelse och 15 reformförslag för en socialdemokratisk grön omställning.

2019 fick en halv miljon medborgare i Sverige studiemedel för att finansiera sina studier.
Denna rapport påvisar studenters ohållbara ekonomiska situation. Heltidsstuderande boende i studentlägenhet går back varje månad med över 1 600 kronor. Studenter boende i korridor ligger på gränsen och skulle inte klara av en oförutsägbar utgift. Studenter ska inte vara beroende av sina föräldrar eller extraarbete för att klara av sin ekonomi om man studier på heltid. Klivet in i akademin ska vara möjligt för alla, oavsett klassbakgrund. Dagens studiemedel bör reformeras. Vi vill inte se ett höjt studiemedel för lyxkonsumtion, vi vill se ett rättvist studiemedel som möjliggör att studenter kan studera på heltid utan oro över sin privatekonomi. Läs hela rapporten här: ”Dags för ett rättvist studiemedel”

Studentbostadsbluffen – Har studenter råd att bo i nyproducerade studentbostäder?
Bostadsbristen är ett återkommande ämne i den politiska debatten. S-studenter har därför tagit fram en rapport om hur boendesituationen ser ut för studenter. Det råder ett underskott av studentbostäder i Sveriges fem största högskolekommuner; Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund och Linköping. Hur påverkas studenter av bostadsbristen och vilka åtgärder kan vidtas för att göra bostadsmarknaden jämlik för studenter?

Inför Socialdemokraternas partikongress i Göteborg (2021) har studentförbundet tagit fram en rapport om avgiftsfri tandvård.För vanligt folk är tandvård kostsamt. Tänderna har blivit en klassfråga. Det måste förändras.
Socialdemokratiska studentförbundet kommer arbeta för att partikongressen gör tandvården till en valfråga 2022.
Läs vår rapport här.

Svensk skola lider idag av bristande likvärdighet och låga resultat. Styrningen är dålig och skattepengar försvinner till utländska ägare istället för att gå till lärare och elever. För att komma till bukt med dessa problem gav S-studenter Alexander Losjö Dahlström i uppgift att författa en rapport och komma fram till reformer som löser problematiken. Rapporten lägger stort fokus vid framtidens friskolor, huvudmannaskap, finansiering, betygssystem och skolval.

Läs hela rapporten här.

Upp