Nationella nätverk

För oss är närhet till engagemang viktigt. Våra nationella nätverk är platta och skapade av medlemmar som brinner för någon särskild fråga som som kårpolitik, migrationspolitik eller narkotikapolitik. I nätverken kan alla våra medlemmar engagera sig oavsett var i landet de bor.Vill du starta ett nätverk kontaktar du kansliet så guidar vi dig vidare.

Grupp 14 – för asylrätt
Något är skevt i vår samtid. Rasismen har ännu en gång kopplat greppet om dagordningen i svensk och europeisk politik. Varje år dör tusentals människor vid den Europeiska unionens gränser till följd av en inhuman migrationspolitik. Vi organiserar S-studenter runt om i landet som har en annan vision för svensk och europeisk migrationspolitik. Nätverket arbetar för en rättighetsbaserad migrationspolitik – en politik som ser rätten till skydd från krig och förföljelse just som en rättighet och inte en fråga om ”generositet” eller ekonomisk lönsamhet.

”Grupp 14 – för asylrätt” är S-studenter i sitt esse: vi driver Socialdemokraterna framåt genom en kombination av aktivism, forskning och folkbildning. Vi har kontakt med forskare, aktivister och organisationer som jobbar med dessa frågor, och knyter samman progressiva människor inom arbetarrörelsen. Vi arbetar framförallt med opinionsbildning inom partiet, genom konferenser, underlag till politiska reformer, seminarier, debattartiklar, med mera. Bland annat har vi hittills bedrivit kampanjen ”Den svenska hemligheten” för att uppmärksamma människors berättelser om sin egen flykt, tagit fram tio reformförslag för svensk migrationspolitik, och fått Socialdemokraterna att ta ställning för fler lagliga vägar till Europa för flyktingar.

Men arbetet är långt ifrån över, och vi vill bli fler. Att engagera sig i nätverket är enkelt. Våra möten är via Skype, eftersom vi befinner oss i olika delar av landet, men vi ordnar även nationella träffar en till två gånger om året. Vi är ett platt nätverk där medlemmar kan ta egna initiativ att arrangera verksamhet lokalt. Tidigare har aktiva lokalt organiserat besök till Migrationsverkets förvar, utbildningsdagar, med mera.

Om du vill veta mer kontaktar du oss i vår facebook-grupp.

Länkar:

10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik

Underlag för säkra och lagliga vägar till Europa

Kampanjhemsida Den svenska hemligheten

Narkotikapolitiska nätverket
Stora förändringar sker i vår samtid. Den teknologiska revolutionen har möjliggjort virtuella forum och aldrig har det varit enklare att källkritiskt ifrågasätta både den rådande ordningen och de alternativa rösterna. Under de senaste åren har vi sett ett ökat intresse för att diskutera den narkotikapolitiska frågan och därför finns det narkotikapolitiska nätverket. Nätverket arbetar för en human narkotikapolitik där vi försöker se helhetsbilden och tänka progressivt för en så pragmatisk politik som möjligt.

Narkotikapolitiska nätverket tar till sig S-studenters motto om att alltid vara i opposition, att alltid vara källkritiska, vetgiriga och uppmuntrande till samtal som kräver högt i tak. Vi arbetar främst genom medvetandehöjande processer, att dela både ny och gammal information och bejaka internationella händelser. Vi anordnar panelsamtal och skriver motioner, t.ex. röstades vår motion om en utökad utdelning av Naloxon igenom på 2017 års förbundskongress.

Tveka inte på att engagera dig hos oss! Alla S-studenters medlemmar är välkomna oavsett tidigare utgångspunkt i frågan. Vi uppmuntrar till nytänkande, att engagera sig i nätverket och att själva driva lokala projekt kopplade till nätverket för att lyfta de utgångspunkter som vi anser är riktiga och relevanta för att nå en pragmatisk politik. Vi vill bara möjliggöra samtalen.

Om du vill veta mer, kontakta nätverkets kontaktperson Martin Escobar Steinvall på martinxescobar@gmail.com

 

Upp