Samtycke insamlande av personuppgifter

När du blir medlem i Socialdemokratiska Studentförbundet (SSF) registreras dina personuppgifter, registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling och syfte
När du blir medlem i Socialdemokratiska Studentförbundet (SSF) samtycker du till att SSF registrerar de personuppgifter som behövs för att SSF ska kunna bedriva sin verksamhet och ta vara på dina intressen som medlem.
Personuppgifterna används bara inom ramen för SSF:s verksamhet, t.ex. utskick av medlemsinformation, kallelser, medlemstidning, sändlistor för e-mail och SMS, nomineringar och om du kandiderar till en förtroendepost.

Personuppgifter som behandlas av SSF
Uppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer, mobilnummer, email, personnummer, födelsedatum och kön. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap raderar vi dina personuppgifter inom 13 månader, vi sparar dock kommun, födelseår och kön för statistik och ekonomisk redovisning.

Vem som hanterar dina personuppgifter
Förtroendevald medlemsansvarig och personal kan ges ansvar att hantera uppgifterna i SSF:s medlemsregister.

Dina rättigheter
Du som medlem har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade.
Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du SSU/SSF:s medlemsdesk på medlem@ssu.se.

Upp