Bidra till S-studenters efterkrisprogram!

Bidra till S-studenters efterkrisprogram!

18 januari, 2021 14:15

Coronakrisen har lärt oss mycket och fortsätter att lära oss varje dag. Bristerna i vår välfärd har uppdagats, liksom hur skört vårt ekonomiska system är och hur snabbt stater blir protektionistiska istället för solidariska. Vi har också sett vilken kraft och vilja till omställning som finns. Reformer som för bara ett år sen sågs som omöjliga har blivit verkliga, om än tillfälligt.

Vi behöver rusta samhället bättre för kommande kriser. Vi behöver dra lärdomar om den tid vi nu genomlever. Vi behöver ta det här tillfället att formulera politiska idéer för framtiden. Nu är en tidpunkt då vi har möjlighet att omforma samhället och världen för mer jämlikhet och mer hållbarhet.

Efterkrisprogrammet är S-studenters bidrag till den diskussionen. Navet för diskussionerna är vårt cirkelmaterial som utgår från fem texter, men kompletteras med annan verksamhet för att skapa en mobiliserande idédebatt för ett jämlikare samhälle efter krisen. Materialet från debatten kommer sedan sammanställas i en bok som sammanfattar unga socialdemokratins tankar om efterkrissamhället. Det material som skapas under era diskussioner kan antingen skickas in i formuläret nedanför, eller mailas in till Efterkrisprogrammet@s-studenter.se senast sista maj!

Välkommen att delta i efterkristidens idédebatt!

S-studenters efterkrisprogram studiehandledning

S-studenters efterkrisprogram texthäfte

Formulär för cirkelns inspel till programarbetet

Upp