Bra regeringen men bättre kan ni!

Bra regeringen men bättre kan ni!

8 september, 2015 09:58

Regeringen höjer åldersgränsen för gratis tandvård från 19 till 23 år. Detta välkomnar Socialdemokratiska studentförbundet. Klassamhället syns i våra leenden. Arbetslösa, och sjukskrivna är särskilt utsatta, men vi kan också se växande skillnader mellan barn med olika socioekonomisk bakgrund.

Men S-studenter är inte nöjda där. Vi ser det snarare som ett första steg till detta:

  1. En stor del av tandvården utförs av vinstdrivande aktörer som också driver upp priserna. En ordentlig översyn behöver därför göras av tandvårdssystemet.
  2. Tandvården ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen.
  3. Att tandvården ska vara avgiftsfri för studenter samt för alla upp till 30 år och över 75 år. 

 

 

 

Upp