Dessa utbildningsreformer hoppas S-studenter att Löfven presenterar i Almedalen

Dessa utbildningsreformer hoppas S-studenter att Löfven presenterar i Almedalen

5 juli, 2016 11:35

Idag är det Socialdemokraternas dag i Almedalen och ikväll håller statsminister Stefan Löfven sitt tal. Självklart är S-studenter på plats och lyssnar.

Ett område där vi ser ojämlikheten öka dramatiskt är inom utbildningsväsendet. Utbildning har betraktas som ett kompensatoriskt verktyg för att uppnå ett mer jämlikt samhälle. Det verktyget har urholkats och i dag förstärker skolan klassklyftorna snarare än minskar dem.

Regeringen har en enormt viktig uppgift. Det kommer att vara svårt att bygga samman Sverige utan att göra grundläggande förändringar i skolan.

Därför kommer vi lyssna lite extra vad Stefan Löfven har att säga där. Här kommer några förslag från S-studenter:

1. Reformera skolvalsystemet

Den nuvarande utformningen av skolvalssytemet har starkt bidragit till ökat ojämlikhet och segregation, något som också skolkommissionen har slagit fast. Privilegierade grupper kan genom skolvalet undvika socialt utsatta elevgrupper. Det cementerar klassklyftor men leder också till att vi sällan möter andra grupper än den vi själva tillhör. Därtill försvåras långsiktig planering och lärarnas roll urholkas genom marknadifieringen av skolsystemet. Vi hoppas därför Stefan Löfven presenterar förslag för hur man kan reformera skolvalssystemet.

2. Bryt patriarkala strukturer i skolan  

Forskning visar att dagens skola gör unga, framförallt tjejer, stressade. Stressforskaren Alekander Perski menar att tjejers psykiska välmående, som drastiskt försämras vid 12-årsåldern har ett tydligt samband med att det är i den åldern betyg införs. Många tjejer kommer även möta sämre lön, anställningsvillkor och arbetsmiljö, vilket också leder också till ökad stress. Samtidigt som flickor förväntas vara ”duktiga” råder det en vad som brukar beskrivas som ”antipluggkultur” bland killar, vilket har orsakat att killar idag halkar efter i skolan. Vi hoppas därför att Stefan Löfven presenterar förslag för hur vi kan bryta de normer, förväntningar och strukturer som råder inom skolan.

3. Beslagta mobilerna

Det var enkelt att raljera över Björklunds tuffare tag i klassrummet. Samtidigt är det väsentligt att förstå vilka problem landets klassrum står inför. Det finns en omfattande ordningsproblematik i skolor som skapar en undermålig arbetsmiljö för elever och lärare. Mobiltelefoner i klassrummet har i ett flertal studier, bland annat från OECD, visat sig påverka elevernas resultat negativt. Den grupp som drabbas särskilt hårt är lågpresterande elever. En rädsla inför att diskutera ordning och reda i skolan är inte enbart ett svek mot lärarna och deras arbetsmiljö, utan även mot arbetarklassens skolbarn.Därför hoppas S-studenter att Stefan Löfven presenterar reformer för hur vi kan få bukt på ordningsproblematiken i skolan.

Upp