Det är tydligt att socialdemokratisk politik behövs för våra studenter

Det är tydligt att socialdemokratisk politik behövs för våra studenter

13 februari, 2018 14:10

Med sju månader kvar till valet kan vi konstatera att det behövs mer socialdemokratisk politik för att ytterligare stärka förutsättningarna för våra studenter. Det skriver Elin Gustafsson (S), kommunalråd Lunds kommun, Pontus Pyk, ordförande Lunds socialdemokratiska studentklubb (LSSK) och Nasra Ali, förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet.

Kunskap är makt och måste därför delas av alla för att uppnå ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Därför prioriterar vi socialdemokrater att göra högre utbildning tillgängligt för fler och samtidig stärka kvalitén. Under mandatperioden har därför flera viktiga investeringar och satsningar gjorts. Regeringenens satsning på utbildning och etablering innebär bland annat 32000 nya platser på våra universitet och högskolor.

För första gången sedan 2006 höjer regeringen bidragsdelen så att studiemedlet nu blir runt 10 450 kr per månad. Samtidigt fördubblar regeringen tandvårdsbidraget, är du mellan 23 och 29 år innebär det 600 kr i tandvårdsbidrag varje år. Alla studenter ska ha råd att gå till tandläkaren. Detta är viktiga satsningar för att fler ska ha möjlighet att studera.

Regeringen har också byggt ut skyddsnätet för studenter genom att sjukförsäkringen också omfattar studenter vid sjukdom. Detta har gjorts genom att säkerställa att skyddet av sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) ska förstärkas för studenterna. Detta är extra viktigt eftersom studenter upplever mer ökad stress och psykisk ohälsa.

I Lund stärker vi situationen för våra studenter genom ökade ambitioner vad gäller byggande av bostäder. Aldrig förr har det byggts så mycket i Lund. Vi har också förbättrat underhållet av våra cykelvägar och påbörjat bygget av spårvägen. Spårvägen är viktig även för studenterna. Inte minst för att det planeras förtätningar på sjukhusområdet, vid LTH och Ideon. Detta, tillsammans med den nya stadsdelen Brunnshög där Max IV och ESS finns, ställer helt nya krav på kollektivtrafiken i kommunen.

Samarbetet med det samlade studentlivet har utvecklats för att visa att Lund inte är Lund utan sitt studentliv. Kommunen jobbar nu aktivt tillsammans med studenterna för att göra Lund till en ännu bättre studentstad.

Det är tydligt att socialdemokratisk politik behövs för våra studenter. Vi socialdemokrater kommer alltid slå vakt om och jobba för vikten av att akademin är en plats för fria tankar där ett kritiskt förhållningssätt kan råda och där studentpopulationen speglar samhället i stort. Om akademin utgör en större mångfald inom alla delar blir det bättre forskningsresultat och högre utbildningskvalitet. Detta är en del i utvecklingen av den svenska modellen.

 

Elin Gustafsson (S), kommunalråd Lunds kommun

Pontus Pyk, ordförande Lunds socialdemokratiska studentklubb (LSSK)

Nasra Ali, förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet

Länk: http://lundagard.se/2018/02/13/opinion-det-ar-tydligt-att-socialdemokratisk-politik-behovs-for-vara-studenter/

Upp