Det går inte att försvaga människors rättigheter för att någon annan ska ta ansvar

Det går inte att försvaga människors rättigheter för att någon annan ska ta ansvar

25 november, 2015 09:27

Igår presenterade regeringen flera förslag i syfte att färre människor ska söka i Sverige och att fler EU-länder ska ta ansvar. Sverige ska anpassa sina asylregler till den absolut lägsta EU-nivån. Tillfälliga uppehållstillstånd införs för alla, även för barn och barnfamiljer och det blir också skärpta regler och försörjningskrav för anhöriginvandring. Därtill införs så kallade medicinska åldersbedömningar av asylsökande barn, något som är starkt kritiserat. Även Id-kontroller införs på tåg och färjor från Danmark, vilket i praktiken kommer att göra det omöjligt att få sina skäl prövade. S-studenter är djupt kritiska till samtliga av förslagen.

 

S-studenter har stor respekt för de utmaningar som förekommer men de åtgärder som presenterats är oacceptabla. Flyktingmottagandet är inte en ekonomisk fråga utan praktisk. Det handlar om sängplatser, bostäder, lärare och socialtjänst. Men detta är utmaningar som går att lösa. S-studenter förstår att det vänds och vrids på olika lösningar, men att försätta människor i en fruktansvärd situation som många av åtgärderna innebär kan inte vara det som är lösningen på de utmaningar vi ser. Dessutom kommer dessa förslag att försvåra flyktingars etablering i Sverige.

Istället för att ta konflikten med flyktingar borde vi se till att fler kommuner i Sverige tar ansvar. Sverige är inte fullt och väldigt många kommuner är inte fulla. Vi behöver hitta kreativa lösningar. Vi behöver börja bedriva en mer expansiv ekonomisk politik. Det finns många saker vi kan göra som inte innebär inskränkningar på människors trygghet.

I grunden kommer inte regeringens förslag skapa fred i Syrien, Afghanistan eller Irak. Människor kommer att behöva fortsätta fly både till Europa och till Sverige. Den stora risken med dessa förslag är att detta skapar en dominoeffekt med restriktivare migrationspolitik i hela EU.

Drastiska åtgärder i denna situation är inte önskvärt och är mycket problematiskt.  Man påstår att förslagen inte utmanar asylrätten, men framförallt ID-kontrollerna kommer i praktiken hindra människor att söka asyl i Sverige. Asylrätten är en mänsklig rättighet som ska gälla även i svåra politiska lägen.

S-studenter är tydliga: det går inte att försvaga människors grundläggande rättigheter för att någon annan ska ta ett ansvar.

Elin Ylvasdotter
Förbundsordförande S-studenter

Upp