En arbetsmarknad för alla, inte några få

En arbetsmarknad för alla, inte några få

30 maj, 2018 11:49

Nu har Socialdemokraterna äntligen gått ut med att avskaffa den allmänna visstiden som anställningsform vid en valvinst.

Den borgerliga regeringen införde allmän visstid 2007, vilket sedan dess kritiserats skarpt både från S-håll och från fackföreningsrörelsen. Allmänna visstidsanställningar har blivit ett sätt att urholka anställningstryggheten, i stället för att tillämpa tillsvidareanställningar.

– Att stapla allmänna visstidsanställningar på varandra har blivit ett sätt för arbetsgivare att göra arbetsmarknaden otrygg. Om detta systemfel åtgärdas så kommer det att innebära en ökad trygghet, och särskilt för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Nasra Ali som är ordförande för S-studenter

Utöver den allmänna visstiden ska bland annat även rätten till heltid stärkas och de delade turerna ska begränsas.

– De här reformerna kommer i bred bemärkelse att öka tryggheten på arbetsmarknaden. En trygg arbetsmarknad är en mer jämlik arbetsmarknad. Vi vi se fler förslag i denna riktning från Socialdemokraterna, säger Nasra Ali

Upp