En mer jämlik antagning

En mer jämlik antagning

21 mars, 2018 15:34

Regeringen lägger i dag fram ett ramverk för antagningen till högskolan. Ramverket syftar till att bredda rekryteringen, genom att lägga fokus på kompetens. Arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet kommer kunna väga tyngre i framtiden.

– Vi vill se en högskola för de många, inte bara några få. Genom att bredda rekryteringen och lägga högre vikt vid erfarenheter kommer studentsammansättningen bli mer blandad. Det vinner alla på, säger Nasra Ali, ordförande för S-studenter.

En del i ramverket är även att förändra högskoleprovet. Huvudregeln föreslås vara att en tredjedel fortsatt ska komma in genom högskoleprovet, men att denna kvot kan minskas där det är lågt söktryck eller där högskoleprovet inte avslöjar särskilt mycket om framtida möjligheter att tillgodogöra sig sina studier.

– Det är viktigt att personer som kommer in genom högskoleprovet också kommer ha en reell möjlighet att slutföra utbildningen. Därför är det positivt att högskoleprovet ses över, säger Nasra Ali.

Upp