En stor utmaning är att minska klyftan mellan stad och land

En stor utmaning är att minska klyftan mellan stad och land

29 maj, 2017 14:29

Publicerad i NSD den 24/5 2017.

Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa besök i Luleå blev kanske inte vad Dousa hade önskat. Besöket blev inte riktigt den succé han hade tänkt sig.

I NSD resonerar Dousa att de som är bosatta på landsbygden måste vara beredda att flytta om arbetsmarknaden så kräver. Han resonerar vidare att människor i Norr- och Västerbottens inland är inte hårt arbetande människor och att många delar av norra Sverige ska lämnas åt marknadens öde. Rubriken på intervjun blev ”M-toppen: Lantisar måste flytta”.

Det visar inte bara på väldigt märklig synsätt på de som bor och lever i Norr- och Västerbottens inland, det visar också på en stor oförståelse för en av de största utmaningarna politiken står inför.

Två av samhällets stora utmaningar är att minska klyftan mellan stad och land samt att garantera välfärdens kompetensförsörjning. Tack och lov resonerar inte Dousas allianskollegor på samma sätt som han. Medan Dousa har kritiserat förslaget hårt, är Centerpartiets förslag om att de som flyttar till glesbygden ska kunna få studielånet avskrivet väldigt välkommet. Det är ett förslag som lyfts i flera sammanhang, bland annat av landsbygdsutredningen.

Vi delar Centerpartiets oro för avbefolkningen av glesbygden. Avbefolkningen gör det svårt att rekrytera till viktiga yrken såsom sjuksköterskor, lärare och socialsekreterare. Det är angeläget att vi tryggar kompetensförsörjningen inom samhällsnödvändiga yrken på glesbygden.

Därtill är det viktigt att tillgängliggöra utbildning för fler och minska den sociala snedrekryteringen till högre utbildning.

Vi vill dock se mer. Förslaget kan endast ses som ett första steg på vägen till ett levande Sverige. Därför hoppas vi att vi får med oss Centerpartiet på fler reformer, särskilt nu när MUF:s förbundsordförande verkar vilja öka klyftan mellan stad och land.

S-studenter anser också att de som utbildat sig inom bristyrken ska kunna avskriva studielånet. Det kan handla om alltifrån sjuksköterskor och lärare, till socialsekreterare och poliser.

Vi vill också se större möjligheter att utbilda sig genom hela livet och kunna kombinera studier med arbete. Ett sätt är att införa studielön för bristyrken, något som den rödgröna regeringen infört för bland annat specialistsjuksköterskor.

Det ser vi som ett komplement för att säkerställa kompetensförsörjningen i allmänhet och lands- och glesbygd i synnerhet.

 

Elin Ylvasdotter
Förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbudet

Marina Fransson
Ordförande Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening

Malva Kauranen
Kassör S-studenter Malmö

Joaquim Larsson
Ordförande S-studenter Jönköping

Upp