Extraval, för Sveriges skull!

Extraval, för Sveriges skull!

3 december, 2014 18:41

För ett år sedan uttalade Stefan Löfven att ett rasistiskt parti som Sverigedemokraterna inte ska få sätta agendan för svensk politik. Om det skulle bli fallet att detta rasistiska parti skulle få någon form av vågmästarroll så skulle S vara beredda att samarbeta över blockgränserna för att hindra deras inflytande över svensk demokrati och politik.

Stefan Löfven upprepade detta under hela valrörelsen. Han har varit tydlig med att alla måste vara beredd att samarbeta för Sveriges bästa. Och så gjorde han när Reinfeldt förlorade valet, då väljarna visade ett tydligt missnöje med de borgerliga partiernas politik och hur de styrt landet från 2006 fram till valet i höstas. Under hela hösten ända fram till kvällen innan budgetomröstningen bjöd regeringen in till breda överenskommelser mellan riksdagens alla demokratiska partier. De borgerliga partierna har inte visat något tecken till ansvarsfullt beteende. Detta trots att Sverige står inför en situation där ett rasistiskt parti nu förstärker sin antidemokratiska ton. Nu har de borgerliga partierna gjort det tydligt att de sätter maktspel före Sveriges framtid.

Magdalena Andersson kritiserade för ett år sedan den borgerliga regeringen för att de inte sökte breda överenskommelser i riksdagen inför budgetpropositionen hösten 2013. Socialdemokraterna har varit tydliga i ett år, när vi var i opposition för ett år sedan och i regering nu. Vi tar ansvar, i opposition och i regeringsställning.

– Nu väljer de borgerliga partierna att låta det antidemokratiska partiet Sverigedemokraterna sätta agendan i svensk politik. Detta hade kunnat undvikas om de var villiga att lägga prestigen åt sidan och tänka på Sveriges bästa. De borgerliga gör nu tydligt att de förutsättningslöst sätter maktspel före Sveriges bästa. De saknar politisk vilja och mod. De är inte beredda att kämpa för våra demokratiska värderingar, säger Talla Alkurdi, förbundsordförande S-studenter.

– S-studenter kan inget annat än känna stolthet över det ansvarstagande som regeringen har uppvisat. Ett ansvarstagande över en budget som innehåller direkta reformer för att bekämpa arbetslösheten istället för de arbetslösa, som ska stärka välfärden och dom som arbetar inom välfärdssektorn, som vill utjämna löneskillnader mellan män och kvinnor, som är starkt betonad att öka jämlikheten i samhället. En budget för framtidstro och som står i stark kontrast med det borgerliga budgetalternativet. Vi är stolta över att regeringen har stått upp för Sveriges demokratiska värderingar och sökt breda överenskommelser för detta, säger Talla Alkurdi.

Nu får svenska folket säga sitt. Ska vi ha en politik för Sveriges bästa, som står upp för allas lika värde, eller ska de borgerliga partierna tillsammans med det rasistiska partiet SD fortsätta med sitt ansvarslösa agerande?

– En sak är säker, vi kommer kämpa för jämlikhet, för jämställdhet, för allas lika värde, för demokratin. Vi viker oss inte för varken rasistiska partier eller borgerliga partiers brist på ansvar. Vi kommer att kämpa, påtalar Talla Alkurdi.

Extra val, för Sveriges framtid!

Upp