Förändringarna i lagförslaget är  inte tillräckliga

Förändringarna i lagförslaget är inte tillräckliga

6 april, 2016 16:20

Den 10 mars avslutades  remissomgången av regeringens lagförslag för att minska flyktinginvandringen till Sverige. S-studenter har tillsammans med övriga sidoorganisationer riktat skarp kritik mot lagförslaget. Vi fick även medhåll från samtliga remissinstanser som också var mycket kritiska.

Idag presenterar regeringen förändringar i lagförslaget, bland annat gällande lättnader i familjeåterförening och vissa förändringar beträffande tillfälliga uppehållstillstånd. Förändringar som är bra men inte tillräckliga. Därför är S-studenter fortsatt kritiska till lagförslaget.

S-studenter har kämpat intensivt med att få till justeringar så självklart är det positivt att det sker vissa förändringar i lagförslaget, bland annat ur ett barnperspektivet. Det är bra. Tyvärr kvarstår de bärande delarna av lagförslaget och S-studenter hade naturligtvis velat se att man lyssnat in vår och remissinstanserna mycket mer än vad man nu gör.

S-studenter har bland annat riktat sin kritik baserat på de humanitära konsekvenser förslaget förväntas få, både inom och utanför Sveriges gränser. En annan av lagförslagets allvarligaste befarade konsekvenser är försämrade förutsättningar för snabb etablering och integration. Denna risk kvarstår fortfarande med de justeringar som görs vilket är bekymmersamt. Förslaget är i stora delar är kontraproduktivt för den migrations- och integrationspolitik som Socialdemokraterna har ambitioner att driva.

S-studenter hade i grund och botten inte velat se dessa tillfälliga lagförändringar.  Sverige har gjort mycket men det är vår övertygelse att vi kan göra mycket mer för våra medmänniskor på flykt. EU:s ”race to the bottom” är oerhört bekymmersamt i en tid då behovet av solidaritet kanske är som störst. Framförallt behövs en ny inriktning för europeisk migrationspolitik som kan säkerställa att asylrätten upprätthålls genom säkra och lagliga vägar till Europa.

Upp