Förnyelsen behöver stå på två ben

Förnyelsen behöver stå på två ben

3 oktober, 2018 10:32

Att bli en folkrörelse igen, och stå för en tydlig reformagenda som inte bara skruvar i de nuvarande systemen. Det kan vara nycklarna för att vända socialdemokratins nedåtgående trend, menar Nasra Ali, ordförande för S-studenter.

– En av de avgörande frågorna för socialdemokratin är hur vi ska kunna bli det naturliga hemmet för de människor som tänker som oss. Då kan vi inte ställa in organisationen på att bara kampanja vart fjärde år.

Det säger Nasra Ali, ordförande för S-studenter, socialdemokratiska studentförbundet.

Hon sammanfattar det många tänkt efter valet den 9 september. Att det i dag är andra krafter som sätter dagordningen för det politiska samtalet och styr vilka frågor som ställs i de vardagliga politiska samtalen. Allt det som arbetarrörelsen under många decennier i kraft av sina stora och folkligt förankrade rörelse var bäst på i svensk politik.

Men hon betonar också att själva valrörelsen den här gången visade att socialdemokratin som få andra partier fortfarande har förmågan att mobilisera en stark rörelse.

– Det var så många som var ute och slet i samtalskampanjen, och det kändes som att vi vände valvinden med det arbetet. Vi måste behålla kampanjkänslan och ta det vidare till arbetet mellan valen, och då menar jag inte att vi ska genomföra kampanjer hela tiden, men den energin är viktig för folkrörelsen.

 

Hon berättar om en resa till irakiska Kurdistan, där hon mötte unga aktivister och pratade om de ungas engagemang i Sverige.

– När vi satt där och jämförde våra olika erfarenheter slog det mig hur viktigt det är att utveckla värdet av medlemskapet i socialdemokratin. Vad ger det den enskilde att engagera sig just hos oss? Hur kan den som blir medlem vara med och påverka på ett snabbare och tydligare sätt än i dag? Hur får vi de intressanta politiska samtalen att blomstra i hela socialdemokratin även mellan valen?

 

Själv engagerade sig Nasra Ali i socialdemokratin efter attentatet på Utøya sommaren 2011. Hon pluggade då statskunskap på universitetet i Lund och bodde i Malmö.

– Jag hade alltid varit politiskt intresserad och medveten men inte gått med i något politiskt parti men efter massakern kände jag att det inte längre gick att stå vid sidan av.

Efter Utøya satt hon och pratade tillsammans med några vänner. En av dem var aktiv i Grön ungdom, en annan i Ung vänster, och båda frågade om hon inte ville engagera sig i deras organisation. Men Nasra Ali hade alltid betraktat sig som socialdemokrat. Hon gick med i S-studenter. Sedan förra året är hon organisationens ordförande och under valåret 2018 har hon rest kors och tvärs över landet för att samtala med studenter och andra väljare.

– Jag inser att det låter lite klyschigt men jag tycker att man får de djupaste politiska insikterna när man träffar socialdemokratiska medlemmar och väljare. Där uppstår de där intressanta politiska samtalen.

Nasra Ali menar att det finns två aspekter som måste komma fram i analysen av valet och vilken väg socialdemokratin ska ta framöver. Förnyelsen måste stå på två ben. Det ena handlar alltså om socialdemokratin som folkrörelse. Det andra handlar om den politiska inriktningen.

– Det märktes en skillnad i hur väljarna såg på oss under sista veckorna i valrörelsen, säger hon. Jag tror att det berodde på att vi inte bara presenterade förslag som »tog något«, det handlade inte bara om förbud, inskränkningar och hårdare tag. I stället kunde vi argumentera för en rad nya välfärdsförslag som »gav något«, och vi kunde göra det med en tydlig ideologisk grund. Vi behöver mer av den sortens politik för att behålla socialdemokratins styrka.

Nasra Ali delar upp politiska förslag i två sorters förslag. Dels de som innebär en förbättring, som bygger vidare på en redan etablerad modell, en höjning av ett bidrag eller förbättringar i någon del av försäkringssystemet. Dels reformer, som måste vara större och mer genomgripande förändringar. »Ny« politik, om man så vill.

– Det senare har alltid varit vår styrka historiskt. Och dessutom måste vi vara tydligare med konfliktlinjerna i politiken. Ställa marknadshyror mot våra satsningar på hyresrätter, skattesänkningar mot våra satsningar på välfärden. Visa att det finns skillnader i de små frågorna som handlar om större ideologiska skillnader.

I flera val har Socialdemokraterna haft svårt att övertyga förstagångsväljarna. Moderaterna har varit starka där, liksom Sverigedemokraterna, men även Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet. I årets val blev Socialdemokraterna dock största parti bland just studenterna, där omkring 23 procent röstade på partiet.

– Studenterna har en tradition av att vara något mer radikala än befolkningen som helhet, och i år föll det ut till vår fördel. Jag tror många studenter ser att vår politik när det till exempel gäller CSN och bidragsdelen är bättre än alternativen. Men man ska komma ihåg att Moderaterna är fortsatt starka och att Sverigedemokraterna växer även i den gruppen.

Så vad är svaret på frågan om hur socialdemokratin ska vinna ett mer beständigt stöd bland de yngre?

– Det är förstås en svår fråga, och ingen har nog ett givet svar, men jag tror på detta med en tydlig förändrings- och reformagenda som ställer frågan vilket samhälle vi ska ha om 30 år. Och att satsa på folkrörelsen, att göra medlemskapet mer meningsfullt. Vi måste fråga oss vad vi erbjuder de unga som går med. Är de nöjda med att sitta på ett medlemsmöte med en massa äldre, dricka kaffe och prata om hur det var på Olof Palmes tid? Allt fler unga pratar politik, men är engagerade vid sidan av partierna, de är rädda för partipolitiken. Det behövs helt enkelt fler runt om i samhället som vågar ställa sig upp och säga att de är socialdemokrater.

Text: Jesper Bengtsson är chefredaktör för Tiden

Länk till intervjun: https://tankesmedjantiden.se/tidenmagasin-arkiv/fornyelsen-behover-sta-pa-tva-ben/

Upp