Forskare: tidiga betyg har gjort unga tjejer mer stressade

Forskare: tidiga betyg har gjort unga tjejer mer stressade

5 oktober, 2015 17:44

Idag uppmärksammar UNT att betyg gör unga, framförallt tjejer, stressade. Stressforskaren Alekander Perski menar att tjejers psykiska välmående, som drastiskt försämras vid 12-årsåldern har ett tydligt samband med att det är i den åldern betyg införs. Många tjejer kommer även möta sämre lön, anställningsvillkor och arbetsmiljö, vilket också leder också till ökad stress.

Det är uppenbart att Jan Björklunds betygshets inte ledde till en bättre skola. Tvärtom har det utvecklat en skola med sjunkande kunskapsresultat, stressade unga tjejer och lärare som får syssla med administration snarare än pedagogik. Därför är det oroväckande och anmärkningsvärt att Alliansen vill införa betyg från årskurs 4.

Socialdemokratiska studentförbundet vill istället se en skola där lärande snarare än betyg ska stå i centrum.Men lärare och andra vuxna i skolan behöver också ha tid och möjlighet att fånga upp de elever som lider av stress. När stressen väl är där måste eleven få tillgång till skolkuratorer eller -psykologer.

S-studenter kommer under hösten att uppmärksamma den psykiska ohälsan. Vi vill att frågan ska ses  som ett politiskt problem snarare än ett problem individer själva ska lösa. Vill du dela med dig av dina erfarenheter är du varmt välkommen att göra det här. 

 

 

Upp